úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

hrad Bukov

Lísek, Bukovec

Graficke pismenko Na vysokém, homolovitém ostrohu, který vybíhá mezi dva potůčky, spojující se pod vsí Bukovem, jsou nepatrné zbytky hradu Bukova či Bukové, jemuž se někdy v pramenech a lidově říká Lísek.

 
Graficke pismenko Hrad se poprvé připomíná v r. 1285, kdy Demetrius z Bukové daroval patronátní právo kostela v Olší doubravnickému klášteru. Tehdy již bukovský hrad stál; pravděpodobně tedy vznikl v době vlády Přemysla Otakara II. (1253–1278).
 
Graficke pismenko Demetrius byl podle pečeti členem rodu, který měl v erbu křídlo či čelenku a psal se po Lomnici u Tišnova. Po Demetriovi držel zboží Bohuslav z Bukova, připomínaný v r. 1358.
 
Graficke pismenko Zdá se, že po Bohuslavově smrti došlo k rozdělení rodového panství a Bukov s kostelem se stal samostatnou částí, kterou v r. 1398 vlastnili Velík a Tomík z Bukové, v r. 1437 Velík Kostečka a Mikuláš z Bukové, v l. 1466–1481 Jan z Bukova.
 
Graficke pismenko Někdy po r. 1500 se dostal bukovský hrad s celým majetkem do vlastnictví pánů z Pernštejna, kteří však o něj nejevili zájem, takže hrad chátral; v r. 1504, při prodeji statku Vratislavem z Pernštejna, se připomíná jako pustý.
 
Graficke pismenko Z někdejšího hradu se dochovaly jen zbytky. Terénní výběžek, na kterém hrad stával, je od příjezdní planiny oddělen příkopem, druhý příkop, místy až 7 m hluboký, tvoří ovál kolem vlastního hradu. Hlína z příkopu byla vršena na val, jehož vnější strana ještě zvětšila již přírodní prudký sklon svahu. Hrad byl z kamene a dodnes se z něho zachoval zbytek mohutné okrouhlé věže, která stávala proti příjezdové cestě a byla nejvýznamnějším obranným objektem. Její malý vnitřní průměr ve spodní části naznačuje, že v ní byla asi hradní studna. Obytným a hospodářským účelům sloužily zděné budovy, jejichž základové zdivo je zachováno uvnitř obvodové hradby, postavené na okraji svahů.

Text: historie
20.4. 2004 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981