Pondělí, 23. listopad 2020. Svátek slaví Klement, zítra Emílie

hrad Bukov

Lísek, Bukovec

Graficke pismenko Bukov patří k nejstarším moravským panským hradům – podle archeologického a umělecko-historického průzkumu, které v 80. a 90. letech prováděli Z. Kudělka a L. Konečný, byl založen v polovině 13. století a nese známky pozdně románského slohu. Osídlen byl jen krátce, již v počátku 14. století byl opuštěn.

 
Graficke pismenko Je to nevelký hrad vejčité dispozice (cca 45 x 28 m) na nepříliš výhodně umístěné ostrožně, která je mírně převyšována terénem od jihovýchodu. Z této strany byl proto zbudován hluboký šíjový příkop, samotné jádro je pak obehnáno dalším kruhovým příkopem s valem. Celé jádro obepínala hradba, ke které byl na jihu připojen i kruhový bergfrit (nevystupuje z vnějšího líce hradby) o průměru 9,5 metru, uvnitř s 2,1 metru širokou šachtou, který střežil nejcitlivější místo dispozice. Věž nesloužila k bydlení, byly zde pouze skladovací prostory.
 
Graficke pismenko Vstupní brána do hradu byla na opačném, severním konci dispozice. Byla to mohutná hranolová věž s úzkou příčkou do nádvoří. Přístupová cesta zřejmě vedla od jihu až na široký val před bergfritem, pak obešla dispozici po valu k bráně na severu a tudy vstupovala do hradu. Po které straně dispozice tato přístupová cesta vedla, není jisté, a tak se liší i jednotlivé hmotové rekonstrukce.
 
Graficke pismenko Jádro hradu bylo zastavěno dalšími budovami. V jihozápadním cípu dispozice jsou dodnes zřetelné zříceniny hospodářské budovy, stejně tak v severozápadní části v blízkosti brány – zde byla objevena podezdívka hrázděné budovy s pecí. K východní hradbě přiléhal palác, ze kterého se zachovaly zdi přízemí. To bylo členěno do čtyř místností, přičemž v nejsevernější z nich bylo topeniště hypocaustu – teplovzdušného topení. V patře paláce byl zřejmě hlavní sál – odpovídalo by to dobovým zvyklostem.
 
Graficke pismenko Díky své krátké existenci se zde zachovala beze změn architektura a reálie typického šlechtického sídla 2. poloviny 13. století, čímž je tato lokalita zajímavá a vzácná. Proběhl zde sice poměrně rozsáhlý průzkum, který by měl poodhalit mnohé, avšak odborníci i amatéři marně čekají na jeho publikování.

Text: popis
17.4. 2010 - Ivka