Graficke pismenko Pilíř z okrového pískovce má bohatě členěný dvouetažový sokl na trojúhelném půdoryse s konkávně prohnutými stranami. Na prvním etáži stojí sochy světců, ochránců proti živelným pohromám (požáru, povodni a krupobití): sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta. Na volutách mezi sochami stávaly sošky andílků s kartušemi (ještě r. 1954 a 1974 byly všechny tři, dochovala se pouze jedna z nich). Na podstavci stojí trojboký pilíř zakončený kovovým Božím okem v trojúhelné svatozáři. Kolem pilíře je balustrádové zábradlí s prolamovanou ornamentální výplní a průchody původně uzavřenými kovovými mřížemi.

Text: popis
30.5. 2013 - Zany