Graficke pismenko Raně barokní kostel se starším jádrem ze 13. stol. (podle webových stránek šupmerského infocentra, D. Líbal jej datuje do 1. poloviny 14. století). Jednolodní chrám s hranolovou věží při severní straně presbytáře, postavenou v období gotiky (křížová klenba podvěží, pozdně gotické šnekové schodiště). Presbytář s šestipaprskovým závěrem měl původně jedno obdélné klenební pole, loď byla plochostropá. Kostel byl barokně upraven do současné podoby s  půdorysem ve tvaru kříže po požáru v 17. století.

 
Graficke pismenko V roce 1804 byla přistavěna sakristie k jižní straně presbytáře, ve 20. letech 19. století byla doplněna další sakristií. Roku 1843 bylo vybudováno dvouramenné schodiště, roku 1860 zděný přístavek, chránící nástěnné malby Poslední večeře Páně a Kristus na Olivetské hoře, které vytvořili šumperští malíři Ringelhahn a Wurian.
 
Graficke pismenko Ve stěně presbytáře je gotický sanktuář s mitrovým obloučkem výklenku, s trojlistem v tympanonu. Kolem roku 1755 namaloval Ignác Oderlický z Uničova fresku na klenbu presbytáře.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář pochází z roku 1680. Byl upravován kolem r. 1755 a v letech 1834 a 1911. Obraz sv. Floriána pro oltář v severní kapli vytvořil r. 1819 Anton Gersch, stejně jako obraz na oltáři sv. Jana Nepomuckého. Oltář sv. Anny, ve kterém jsou uloženy ostatky patrona města, sv. Theodora, byl vytvořen r. 1850 v dílně Bernarda Kutzera z Horního Údolí. Z téže dílny pochází oltář sv. Kříže (r. 1850), stojící v jižní kapli. Vyřezávané lavice radních pocházejí ze 17. století. Kazatelna (r. 1840) je dílem stolařského mistra Mücka ze Žlebu u Hanušovic. Varhany vyrobil r. 1897 Karl Neusser z Nového Jičína. Ostatní výzdoba kostela pochází převážně z 2. pol. 19. století. Kolem kostela býval původně hřbitov, zrušen r. 1784.

Text: popis
13.6. 2013 - E.H. podle http://cs.wikipedia.org; http://www.farnostsumperk.cz; http://www.sumperk.cz; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Kuča, Libri 2008


OOO