Graficke pismenko Děkanský kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v době, kdy bylo založeno město - přesné datum není známo, podle historiků bylo město zakládáno v letech 1269 - 1276. Současný kostel má gotické jádro ze 13. stol. (Karla Kuča a Dobroslav Líbal jej datují do 1. poloviny 14. stol.). Mohutná hranolová gotická věž kostela (3. čtvrtina 14. stol.) patřila původně městu a sloužila k ukládání cenností a důležitých dokumentů.

 
Graficke pismenko Kostel vyhořel v roce 1513, poté byl opraven. Podle popisu z poloviny 17. století měl kostel věž zakončenou třinácti špicemi (věžičkami), krytou břidlicí. Kostel znovu vyhořel při velkém požáru města roku 1669. Po tomto ničivém požáru byl kostel důkladně přestavěn v raně barokním stylu do podoby, kterou si zachoval dodnes. Rekonstrukce byla dokončena kolem r. 1688. Roku 1766 získala věž novou cibulovitou báň, která nahradila provizorní střechu. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, který byl roku 1784 zrušen. Hřbitovní zeď byla zbořena roku 1805.
 
Graficke pismenko Roku 1804 byla přistavěna sakristie na jižní straně kněžiště, roku 1843 bylo vybudováno dvouramenné zastřešené schodiště a roku 1860 zděný přístavek, chránící nástěnné malby Poslední večeře Páně a Kristus na Olivetské hoře od šumperských malířů Ringelhahna a Wuriana.
 
Graficke pismenko Jedním z nejznámějších šumperských děkanů byl děkan Kryštof Alois Lautner, který v období čarodějnických procesů v l. 1679 - 1693 nesouhlasil se způsobem, jakým bylo vedeno vyšetřování podezřelých (popsáno ve známém díle Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického). Byl zatčen, mučen, několik let vězněn a nakonec upálen 18. 9. 1685 v Mohelnici. Snahy o jeho rehabilitaci jsou prozatím neúspěšné.
 
Graficke pismenko V kostele jsou mj. také uloženy ostatky sv. Theodora, patrona města, které přivezli z výpravy do Říma r. 1760 věřící Vincenc Axmann a jeho syn Hiacint.

Text: historie
13.6. 2013 - E.H. podle http://cs.wikipedia.org; http://www.farnostsumperk.cz; http://www.sumperk.cz; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Kuča, Libri 2008


OOO