Graficke pismenko Orientovaná podélná jednolodní stavba, zakončená segmentově, kněžiště jen nepatrně odstupněno. V ose západního průčelí stojí hranolová věž, k jižní zdi kostela přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří v patře. Fasáda je členěna lizénami a okny mají půlkruhové záklenky. Hlavní vstup do kostela vede podvěžím, křížově zaklenutým, kostel má ještě dva boční vchody.

 
Graficke pismenko Loď kostela je valeně klenutá s výsečemi mezi pasy a lunetovým závěrem. U paty klenby je průběžné římsové kladí, pasy jsou neseny přízedními polopilíři, překrytými pilastry s kompozitními hlavicemi, v západní části jsou pilastry zdvojeny.
 
Graficke pismenko Ve vrcholu klenby jsou štuková zrcadla s obrazy Zasnoubení, Navštívení a Nanebevzetí Panny Marie - údajně je namaloval ve 40. letech 18. stol. Ignác Oderlický (dle nepodložené místní tradice byl autorem Jan Kryštof Handke).
 
Graficke pismenko Hlavní oltář má ve sloupovém retabulu z doby vzniku stavby obraz Narození Panny Marie, jehož autorem je Josef Stern. Boční protějškové oltáře se sloupovým retabulem pocházejí z 2. čtvrtletí 18. století.
 
Graficke pismenko K původnímu vybavení kostela patří také přízední kazatelna se sochou Krista Pastýře na vrcholu stříšky a mramorová křtitelnice (s později přidaným sousoším Kristova křtu na víku).
 
Graficke pismenko Původní oltářní obraz je volně zavěšený (dat. 1813, renovován 1833), zobrazuje ochránce městečka sv. Jana a sv. Pavla (sv. apoštolové proti bouřkám) a historický střed obce s kostelem.
 
Graficke pismenko Památkově chráněný kříž u kostela je datován r. 1791, s postavou Krista, na podstavci je plastika Panny Marie.

Text: popis
6.6. 2013 - E.H. podle Umělecké památky Moravy a Slezska 2., Bohumil Samek, Academia 1999; http://www.farnostnovymalin.cz