Graficke pismenko Kostel je nejstarší památkou obce. Obec Nový Malín se prvně zmiňuje v historických pramenech r. 1350; její původní jméno bylo Frankstadt (Frankštát), nové jméno nese až od r. 1947.

 
Graficke pismenko Původní kostel byl údajně postaven na místě pohanského chrámu. Dle datace na starém kostelním zvonu (1412) lze předpokládat, že kostel zde nejpozději tohoto roku stál. K původnímu, patrně středověkému kostelu byla dostavěna v l. 1588 - 1590 renesanční věž.
 
Graficke pismenko Díky zobrazení kostela na razítku obce z r. 1705 je známá jeho tehdejší podoba - je zde vyobrazen s obloukovými okny na podélné straně a se dvěma okny téhož tvaru na užší straně, kde byl též vchod. Dále je vidět cibulová věž uprostřed střechy, na obou koncích hřbetu kostela byl kříž.
 
Graficke pismenko V r. 1724 byl starý kostel nahrazen s výjimkou věže barokní novostavbou, staviteli byli Jan Wisner z Uničova a Antonín Scholz ze Šumperka. Původní věž kostela ze 16. stol. byla dostavěna. Na věž byla r. 1727 slavnostně usazena kostelní báň. Věžní hodiny byly instalovány roku 1725. Roku 1810 byla zaoblena zeď za oltářem a přistavěna sakristie a oratoř. Kostel byl slavnostně vysvěcen dne 30.6.1811 olomouckým biskupem Josefem hrabětem z Kolowrat.
 
Graficke pismenko Roku 1829 byly vyměněny hodiny, ale měly pouze jeden ciferník. Tyto hodiny však nebyly spolehlivé a tak byly r. 1892 nahrazeny jinými, s třemi ciferníky (za 400 zlatých). Do roku 1892 obklopoval kostel hřbitov, který byl toho roku zrušen a byl založen nový hřbitov na jiném místě. Roku 1880 byly opraveny obě báně kostela.
 
Graficke pismenko Kostel míval zvon z roku 1412, který byl za 1. světové války zrekvírován armádou. Druhý zvon z roku 1468 patří k nejstarším zvonům u nás.
 
Graficke pismenko V interiéru kostela je dvoupatrová hudební kruchta, klasicistní varhany vyrobil r. 1829 varhanář Oranský z Olomouce.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář Narození Panny Marie, je klasicistní, 10 m vysoký. Pochází z roku 1856 (toho roku byly opraveny i oba starší boční oltáře).Obraz na hlavním oltáři je z roku 1667 a namaloval jej Tobiáš Pecka. Je darem zdejšího rodáka rytíře von Hochmana (1792-1859). Na oltáři jsou uloženy relikvie ostatků sv. Jana a Pavla.
 
Graficke pismenko Tři nástropní fresky zachycují výjevy ze života Panny Marie (Navštívení Panny Marie, Svatba a Nanebevzetí). Malby nejsou datovány ani podepsány, dle odhadu odborníků pocházejí pravděpodobně z let 1730-40 a můžou být dílem mistra Johana Handkeho nebo Ignáce Odrlického.
 
Graficke pismenko Barokní křížovou cestu pořídili farníci na vlastní náklady v roce 1805. Byla namalována malířem Jindřichem Vernerem. Roku 1914 byly obrazy restaurovány.
 
Graficke pismenko Roku 1958 byl kostel i s křížem u kostela (1791) zapsán mezi chráněné památky ČR. V l. 2004 - 2013 proběhla postupně celková oprava kostela.

Text: historie
29.5. 2013 - Martin Tlach dle zdroje http://www.farnostnovymalin.cz (doplněno redakcí), http://monumnet.npu.cz, Umělecké památky Moravy a Slezska 2., Bohumil Samek, Academia 1999; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4., Karel Kuča, Libri 2000