zámek Pardubice

Východočeské muzeum a galerie

Husitský tábor

Graficke pismenko V době husitských bouří byla Kunětická hora svědkyní plamenného nadšení vyznavačů kalicha.

 
Graficke pismenko Hradec Králové, nejvýznačnější z východočeských měst, byl tehdy v moci Zikmundově a husité v něm byli pronásledováni. Kněz Ambrož, hradecký farář, hlásící se k husitství, byl sesazen s úřadu a vypuzen z města. Tu okolní páni husitští - Aleš Vřešťovský z Ryzmburka, Beneš z Mokrovous a Jiří z Chvalkovic – svolali tábor podobojích na Kunětickou horu, zamýšlejíce vytrhnouti odtud proti Hradci.
 
Graficke pismenko Sešlo se veliké množství selského lidu z Polabí, přišli uhlíři ze vzdálených lesů – všichni opatřeni zbraněmi, jaké jen mohli sehnati.
 
Graficke pismenko Kněz Ambrož po celý den kázal, podával večeři Páně pod obojí způsobou a rozplameňoval mysl posluchačů k boji za učení Mistra Jana.
 
Graficke pismenko Byli mezi nimi nejen přátelé kalicha, nýbrž i zvědové, které sem vyslali Hradečtí, když zpozorovali, jak se lid v kraji sbírá a houfně táhne ke Kunětické hoře. Proto se vůdcové husitů rozhodli užíti lsti. Požádali kněze Ambrože, aby vyzval účastníky tábora k útoku na klášter v Podlažicích. Ambrož tak učinil a účastníci se počali šikovati k výpravě. Když se zešeřilo, hnuli se směrem k Podlažicům, kdežto zvědové spěchali do Hradce se zprávou, že nebezpečí nehrozí, že husité nastoupili pochod jiným směrem.
 
Graficke pismenko Hradečtí ulehli bezstarostně ke spánku, nechavše na hradbách jenom slabé hlídky. Husité však změnili pojednou směr cesty a dali se na rychlý pochod k Hradci.
 
Graficke pismenko Lest se plně zdařila. Městské hradby byly ztečeny bez obtíží, město obsazeno husitskou posádkou a kněz Ambrož byl opět uveden ve svůj úřad.
 
Graficke pismenko Ztráta Hradce zarmoutila nejvíce císaře Zikmunda, neboť doufal, že bude Hradec pevnou baštou jeho kolísajícího se panství.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.