zámek Pardubice

Východočeské muzeum a galerie

Ješek pardubský před Medulánem

Graficke pismenko Rytíři z Pardubic byli od dávných dob proslulí silou a statečností. Vaněk z Pardubic se vyznamenal roku 1042 v německém městě Halle na slavném turnaji, jejž uspořádal císař Jindřich III., tak velice, že mu císař dovolil dvakráte zlomiti kopí. Byl pak hojně obdařen a sláva jeho jména se rozšířila po vlasti i okolních zemích.

 
Graficke pismenko Ještě více se proslavil Vaňkův potomek Ješek. Bylo to roku 1158, kdy se císař Bedřich Rudobradý vypravil proti italskému městu Milánu, aby je pokořil a donutil k poslušnosti.
 
Graficke pismenko Císař Bedřich si vyžádal pomoc českého krále Vladislava. Ten ochotně vytrhl do pole a s ním i mnoho mladých českých rytířů, žádostivých dobrodružství, půtek a toulek po cizích zemích. Jedním z nich byl mladý Ješek Pardubský.
 
Graficke pismenko Dlouhý pobyt před městem Milánem, jež mělo býti vyleženo, nelíbil se českým rytířům. Několik z nich se tajně umluvilo, že podniknou útok na město na svou vlastní pěst. Připlížili se za noci pod městské hradby, zlezli je, otevřeli bránu a vjeli do města. Koně nechali u brány a polekanou posádku hnali se zbraní v ruce až na náměstí. Tam se ohlíželi po kořisti. Mezitím se však Milánští vzpamatovali, způsobili poplach a obořili se na vetřelce.
 
Graficke pismenko Mladým odvážlivcům nezbylo, nežli ustupovati před přesilou k otevřené bráně. Poslední se vracel Ješek, kryje ústup svých přátel. Dostal se až k bráně, kde vyskočil na svého koně a chtěl ujeti z města. „Přesekni lana a spusť mříž!“ zavolali Vlaši na vrátného. Domnívali se, že dostanou Ješka živého. Vrátný přesekl lana, mříž spadla rázem dolů. Ješek byl právě v bráně, mříž však na štěstí zasáhla jen zadní část koně a přesekla ho v půli.
 
Graficke pismenko Ješek se obrátil k ustrnulým Vlachům a zavolal na ně posměšně: „Tu půli koně vám, páni Vlaši, daruji na památku!“ Poté sebral předek koně na plece a odnesl jej i s kořistí do tábora. Tam ho uvítali hlučně jeho druhové. Král, potěšen jeho statečným činem, oslovil ho přátelsky: „Buď vřele pozdraven, můj hrdino! Půl koně, s nímž ses vrátil z dobrodružné výpravy, mějž odedneška ve znaku jako upomínku na svůj hrdinný čin!“
 
Graficke pismenko Od té doby měli pardubičtí páni ve znaku polovinu bělouše v červeném poli.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.