zámek Pardubice

Východočeské muzeum a galerie
Původně vodní tvrz, ve 14. st. přeměněna na hrad. Za Pernštejnů přestavěn na renesanční zámek. Čtyřkřídlá budova do jejíž severozápadního nároží byla pojata mohutná hradní věž. Dochované opevnění s dělovými rondely.
Hlavní obrázek místa
© Rodochrozit, 09/2008
Graficke pismenko Přímo v centru města můžete navštívit zámek pozdě gotickém a renesančním stylu, který stojí na místě dřívějšího vodního hradu. V zámku je Východočeská galerie a muzeum.
29.7. 2002

  turistické

  Stálé expozice Východočeského muzea na zámku:
  Rytířské sály zámku
  Expozice české sklářské tvorby
  Expozice zbraní
  Expozice pohlednic „Orbis pictus“
  Numismatická expozice „Peníze v Čechách 1520 - 1620“
  E.H. podle http://www.pardubice.eu, 8.10. 2013

  pověsti

  Ješek pardubský před Medulánem
  Rytíři z Pardubic byli od dávných dob proslulí silou a statečností. Vaněk z Pardubic se vyznamenal roku 1042 v německém městě Halle na slavném turnaji, jejž uspořádal císař Jindřich III., tak velice, že mu císař dovolil dvakráte zlomiti kopí. Byl pak hojně obdařen a sláva jeho jména se rozšířila po vlasti i okolních zemích. Ještě více se proslavil Vaňkův potomek Ješek. Bylo to roku 1158, kdy se císař Bedřich Rudobradý vypravil proti italskému

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Pernštejnský poklad
  Páni z Pernštejna nezadali si v bohatství a moci s pány z Růže, vládci jižních Čech. Patřily jim rozsáhlé kraje východočeské i statky a hrady na Moravě. Příjmy z nich plynuly do Pardubic, jež zejména za Viléma staršího z Pernštejna měly svůj zlatý věk. Pan Vilém byl znamenitý hospodář. Zvelebil polabské kraje založením náhonů, rybníků a stok a zastával i výnosný úřad nejvyššího hofmistra. Přitom byl šetrný a hospodárný, takž se lidé domnívali,

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Husitský tábor
  V době husitských bouří byla Kunětická hora svědkyní plamenného nadšení vyznavačů kalicha. Hradec Králové, nejvýznačnější z východočeských měst, byl tehdy v moci Zikmundově a husité v něm byli pronásledováni. Kněz Ambrož, hradecký farář, hlásící se k husitství, byl sesazen s úřadu a vypuzen z města. Tu okolní páni husitští - Aleš Vřešťovský z Ryzmburka, Beneš z Mokrovous a Jiří z Chvalkovic – svolali tábor podobojích na Kunětickou horu,

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Kunětické třešně
  V době, kdy na Kunětické hoře sídlil pan Vilém z Pernštejna, roznemohl se mu smrtelně synáček Vojtěch. Rmoutil se proto nejen pan Vilém a strachoval se o něho, nýbrž rmoutily se i děti z krčmy na úpatí Kunětické hory, kde tehdy zůstával chmelař a krčmář Jiřík. Bylť malý Vojtěch hošík velmi milý. Nestyděl se za chudobné děti v podhradí. Častokráte seběhl k nim dolů pod hrad, hrával si s nimi a brával je s sebou do hradu. Měl-li co lepšího k

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Rybář a čert
  Za časů pana Viléma z Pernštejna žil v Kuněticích chudý rybář Bartoš, který byl obdařen sedmi dětmi. Staral se o ně pečlivě, přičiňoval se, jak jen mohl, avšak když roku 1524 nastala drahota následkem neúrody, byl s rozumem svým v koncích. Nevěděl, kde sehnati peníze, jak opatřiti drahé živobytí, zapuditi bídu a utišiti hladové děti. Došlo konečně až k tomu, že musela rodina, aby nepomřela hladem, sbírati po lesích kořínky. Tu v zoufalosti

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Půlnoční mše
  Do domu císařského hejtmana, který měl sídlo pod Kunětickou horou, zavítali dva žebraví mniši. Při večeři se tázali hejtmana, bydlí-li někdo na hradě a konají-li se tam v kapli bohoslužby. „Milí bratři v Kristu,“ řekl hejtman, tiše hlas, „hrad zůstává již po léta neobydlen, neboť v něm straší. Jakmile se jen kdo přiblíží k hoře, strhne se na ní strašidelný hluk. A rovněž na bohoslužby v kapli není pomyšlení, neboť její zařízení již dávno bylo

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)
  Pardubice