Graficke pismenko Orientovaná podélná jednolodní stavba, s kněžištěm uzavřeným apsidou. K severní zdi kněžiště přiléhá čtyřboká sakristie, v západním průčelí kostela navazuje v ose hranolová věž. Hlavní vstup do kostela vede podvěžím, zaklenutým valeně s výsečemi. Boční vstup je v jižní zdi lodi, okna jsou polokruhově či segmentově zakončená, v kněžišti s oboustranně či ven rozevřenou špaletou.

 
Graficke pismenko Kněžiště je zaklenuto valeně s konchou, v severní zdi s půlkruhově završeným výklenkem sanktuária. Loď je plochostropá, sakristie má nízkou placku. V západní části lodi je dřevěná hudební kruchta s válcovými litinovými pilíři.
 
Graficke pismenko Kostelní areál je ohrazen zdí z lomového kamene se vstupní bránou z 18. století.

Text: popis
3.6. 2013 - E.H. podle Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Bohumil Samek, Academia 1994