tvrz Vidhostice

Starý zámek

Graficke pismenko Vidhostice jsou starou českou vsí, jejíž název je odvozen od rodu Vidhosticů a nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1252, kdy byla v držení vladyky Radima. V následujících dvou stoletích byla ves rozdělena na několik částí, patřících různým vlastníkům. V jeden celek Vidhostice spojil roku 1473 jakýsi Beneš, zvaný Aleš z Valče. Roku 1543 ves vlastnil Jiří Ulický z Plešnice a po něm do roku 1584 Údrčtí z Údrče. Ti po tomto roce postavili novou tvrz v centru obce, později přestavěnou na zámek. Poté pravděpodobně stará vidhostická tvrz zanikla. Stála na návrší zvaném Starý zámek za potokem jihozápadně od obce.

Text: historie
5.5. 2013 - Prudký Martin podle Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. - Severní Čechy, Svoboda, Praha 1984