Graficke pismenko Gloriet, nazývaný podle svého tvaru příznačně Klobouk, stojí na holém návrší nad obcí Kout na Šumavě a připomíná svým tvarem kardinálského klobouku bitvu u Domažlic, která se odehrála ve zdejší oblasti 14. srpna 1431.

 
Graficke pismenko V této bitvě porazila husitská vojska pod velením kněze Prokopa Holého téměř bez boje křižácké vojsko vedené markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim. Tato porážka přesvědčila katolické církevní kruhy o  zbytečné snaze pokořit Čechy silou, a s husity bylo zahájeno vyjednávání, vedoucí k diskusi o platnosti čtyřech artikulů pražských u basilejského koncilu.
 
Graficke pismenko Gloriet byl postaven v období romantismu, v letech kolem roku 1824, kdy dal majitel panství Jan Filip František Josef Stadion upravit koutský zámeček i jeho okolí. Ke glorietu tenkrát vedla přímo od nádvoří zámečku cesta se stromořadím. O přesném roku výstavby glorietu ani o přesném účelu stavby se prameny nezmiňují, ale pravděpodobně šlo o okrasnou stavbu v parkově upravené krajině, která koutskému panstvu sloužila jako příjemné odpočinkové místo s krásným výhledem na zámeček a okolní krajinu.
 
Graficke pismenko Gloriet byl původně údajně podepírán dřevěnými trámy, při rekonstrukci prováděné r. 1973 byl údajně nalezen letopočet 1723, který patrně souvisel se stavbou, která glorietu předcházela (dřevěný altán ?). Dřevěná konstrukce s letopočtem při opravě r. 1973 bohužel shořela. Roku 2006 prošel gloriet celkovou rekonstrukcí.

Text: historie
12.5. 2013 - E.H. podle http://cs.wikipedia.org, http://www.domazlice.info, http://www.koutnasumave.cz