Gloriet Klobouk stojí zřejmě na místě starší dřevěné stavby, snad z r. 1723. Gloriet byl postaven v období romantismu kolem r. 1824, kdy majitel panství Jan Filip František Josef Stadion zadal rozsáhlé úpravy koutského zámku a jeho okolí. Gloriet byl opraven v letech 1973 a 2006.
Hlavní obrázek místa
© OÚ Kout na Šumavě
Graficke pismenko Gloriet se šindelovou střechou stojí na návrší zvaném Kolébka, u silnice vedoucí z obce Kout na Šumavě ke Spáňovu. Ke glorietu vede z obou obcí žlutá turistická značka.
12.5. 2013

  historie

  Gloriet, nazývaný podle svého tvaru příznačně Klobouk, stojí na holém návrší nad obcí Kout na Šumavě a připomíná svým tvarem kardinálského klobouku bitvu u Domažlic, která se odehrála ve zdejší oblasti 14. srpna 1431. V této bitvě porazila husitská vojska pod velením kněze Prokopa Holého téměř bez boje křižácké vojsko vedené markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim. Tato porážka přesvědčila katolické církevní kruhy o

  E.H. podle http://cs.wikipedia.org, http://www.domazlice.info, http://www.koutnasumave.cz, 12.5. 2013

  pověsti

  Místo, kde prchající kardinál ztratil svůj klobouk
  Podle jedné pověsti byl gloriet postaven v místě, kde kardinál Cesarini na svém útěku před husity ztratil svůj klobouk, zlatý kříž a listiny.
  E.H. podle http://www.domazlice.info, 12.5. 2013
  Jasnovidec
  K místu, kde stojí gloriet, se váže také velice stará pověst, vypravující, že zde bydlíval slepý mládenec, který byl nadán jasnovidectvím.
  E.H. podle http://www.domazlice.info, 12.5. 2013

  popis

  Čtyři kamenné sloupy s patkami a hlavicemi nesou dřevěnou střechu glorietu ve tvaru kardinálského klobouku, krytou šindelem.
  E.H. podle http://www.domazlice.info, 12.5. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Domažlice  (DO)
  Kout na Šumavě