Graficke pismenko Originální železobetonová rozhledna s dřevěným opláštěním (25 m, 735 m n. m.) byla postavena na Křížové hoře, kde dříve stával poutní dřevěný kostelík Proměnění Páně - první byl postaven roku 1833, a poté, co vyhořel, byl nahrazen novým, který byl větší a měl věž. Roku 1923 byla na vrcholu postavena výletní restaurace (dřevěná chata), jejíhož slavnostního otevření se účastnilo přes dva tisíce lidí. Křížová hora byla velice oblíbeným výletním i  poutním cílem, dvakrát do roka se ke kostelíku konaly poutě, na vrchol vedla křížová cesta.

 
Graficke pismenko Po 2. světové válce bylo odsunuto původní obyvatelstvo a prostor za Křížovou horou se stal cvičištěm naší armády, v l. 1960 - 1990 byl využíván sovětskou armádou. Křížová cesta byla zničena, chata a kostelík byli devastovány a po r. 1960 zbořeny. Na hoře zůstal jen zbytek kříže s letopočtem 1800.
 
Graficke pismenko Nová rozhledna byla postavena v l. 2006 - 2007, slavnostní otevření se konalo dne 16.6.2007. Projekt vypracoval Ing. arch. Jan Mádlík, investorem byla obec Červená Voda za podpory Evropské Unie v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR - Polsko a za podpory Pardubického kraje.
 
Graficke pismenko Pod rozhlednou je částečně krytý prostor (přízemní otevřený ochoz s oblou střechou), využívaný ke konání kulturně-společenských akcí. Na dlažbě je znázorněn půdorys bývalého poutního kostela. Vyhlídková plošina rozhledny je ve výšce 22 m.

Text: historie
12.5. 2013 - E.H. podle http://www.cervenavoda.cz, http://rozhledny.webzdarma.cz


OOO