Prohlídkové okruhy:

1. Základní prohlídkový okruh - délka okruhu cca 50 minut. Návštěvníci se na prvním okruhu seznámí nejen s historií zámku, ale i s historií o vývoji nábytku a drobných uměleckých předmětů od gotiky až po tzv. historizující slohy. Prohlídková trasa respektuje architektonické prvky a řešení místností, a tak si návštěvník může prohlédnout téměř originálně dochovanou zámeckou kapli Seslání Ducha svatého, černou kuchyň s otevřeným ohništěm ze 17. století, vrchnostenskou kancelář s trezorem a mechanickým bezpečnostním zařízením z 19. století, bajkový sál s renesančním kazetovým stropem z roku 1610 a mnohé další renesanční a barokní pokoje. V prvním prohlídkovém okruhu se nachází podstatná část lemberských reprezentativních interiérů.
2. Rozšířený prohlídkový okruh - délka okruhu cca 70 minut. První třetina prohlídkové trasy je totožná s prvním - základním prohlídkovým okruhem a rozšířena je navíc o malou zámeckou zbrojnici, Liebiegovské pokoje věnované životu a dílu jedné významné liberecké textilní rodině a o tzv. Zdislavinu světničku, která vznikla v 17. století při barokní přestavbě zámku jako památka na život svaté Zdislavy, manželky zakladatele hradu Havla z Lemberka.

Text: turistické
26.8. 2013 - E.H. podle http://www.zamek-lemberk.cz


OOO