Graficke pismenko Kostel má půdorys kříže. Na průčelí jsou sochy světců z dílny Adolfa Loose st z počátku 20. století. Hlavní oltář je z umělého mramoru, oltářní obraz zachycuje křest Ježíše Krista a je na něm zobrazen i donátor kostela, hrabě Werdenberg. Sochy andělů v interiéru jsou připisovány Josefu Winterhalderovi staršímu. Výmalba lodě pochází ze 70. let 20. století. Varhany jsou novodobé, z roku 1961. Zvon z roku 1665 doplnily dva zvony z dílny Marie Tomáškové–Dytrychové z 90. let 20. století.

Text: popis
21.3. 2013 - © Milan Caha (zdoj: Samek B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 2 (J-N), Academia, Praha 1999 + http://www.dedictvivysociny.cz)