Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Graficke pismenko Kostel má půdorys řeckého kříže s polokruhově ukončeným presbytářem obráceným k severu. Průčelí zdobí pilastry a segmentově ukončený štítový nástavec, vstupní portál se segmentovou římsou. Interiér plochostropý, ze zařízení kromě kostelních lavic zbyl jen panelový hlavní oltář s nástavcem a brankami z 1. poloviny 18. století a obrazem od J. Herzoga (19. stol.). Ze stejné doby je barokní kazatelna zdobená páskovou ornamentikou. Z obrazové výzdoby zachovány jen rámy. Náhrobní desky Protivců z Entenšlanku, posledních pánů na Řebříku, sem byly přemístěny roku 1844 ze hřbitova (nejstarší z r. 1490, znakové z r. 1574 a 1575).

 
Graficke pismenko Zvonice za kostelem z r. 1845 je hranolová, dřevěná na zděné podezdívce, s nízkou stanovou střechou. Má velká, půlkruhově zakončená zvuková okna.
 
Graficke pismenko Na hřbitov u kostela vede barokní brána, v areálu hřbitova je barokní márnice.

Text: popis
16.3. 2013 - E.H. podle České, moravské a slezské zvonice, Karel Kuča, Libri 2001; Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978

tianDe Praha

Severozápadně od obce Líšná pod skalním hřbetem, na kterém stával hrad Řebřík, se nacházela původně ves Řebřík nebo též Řebříky. Ves zpustla nejspíše současně s hradem, na němž hospodářsky a sociálně závisela. V 16. stol. již byla pustá. Dnes na jejím místě stojí jen kostel sv. Petra a Pavla, který…
historie - Eva Svobodová (muzeum Zbiroh) a Pavel P., E.H. podle Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978, aktualizace Jiří Špaček 2015)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu