Graficke pismenko Kostel má půdorys řeckého kříže s polokruhově ukončeným presbytářem obráceným k severu. Průčelí zdobí pilastry a segmentově ukončený štítový nástavec, vstupní portál se segmentovou římsou. Interiér plochostropý, ze zařízení kromě kostelních lavic zbyl jen panelový hlavní oltář s nástavcem a  brankami z 1. poloviny 18. století a obrazem od J. Herzoga (19. stol.). Ze stejné doby je barokní kazatelna zdobená páskovou ornamentikou. Z obrazové výzdoby zachovány jen rámy. Náhrobní desky Protivců z Entenšlanku, posledních pánů na Řebříku, sem byly přemístěny roku 1844 ze hřbitova (nejstarší z r. 1490, znakové z r. 1574 a 1575).

 
Graficke pismenko Zvonice za kostelem z r. 1845 je hranolová, dřevěná na zděné podezdívce, s nízkou stanovou střechou. Má velká, půlkruhově zakončená zvuková okna.
 
Graficke pismenko Na hřbitov u kostela vede barokní brána, v areálu hřbitova je barokní márnice.

Text: popis
16.3. 2013 - E.H. podle České, moravské a slezské zvonice, Karel Kuča, Libri 2001; Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978