Graficke pismenko Severozápadně od obce Líšná pod skalním hřbetem, na kterém stával hrad Řebřík, se nacházela původně ves Řebřík nebo též Řebříky. Ves zpustla nejspíše současně s hradem, na němž hospodářsky a sociálně závisela. V 16. stol. již byla pustá. Dnes na jejím místě stojí jen kostel sv. Petra a Pavla, který je prvně zmiňován jako farní v roce 1348. Také k roku 1384 se zdejší kostel v seznamu far děkanství podbrdského uvádí jako farní. V době, kdy Řebřík patřil královské komoře, sem král Václav IV. dosazoval faráře. Roku 1555 se mluví o kostelíku „nad Lisstneym v těch pustinách ležícím". Původní kostel byl roku 1728 barokně přestavěn. Při přestavbách byl zřejmě využíván stavební materiál zaniklého hradu Řebřík. Dne 19. dubna 1841 se zřítila klenba, následkem toho bylo nutné odstranit střechu. Z kostela zůstaly stát pouze holé zdi a interiér byl ničen deštěm. Tehdy se obyvatelé Líšné obrátili na nadřízené úřady s žádostí, aby byl kostel ponechán svému osudu a nový kostel vystavěn v jejich vsi. Bohoslužebné předměty, roucha a zvony byly tehdy přeneseny do Líšné. Kostel pod Řebříkem však nakonec nebyl ponechán napospas osudu, ale roku 1845 opraven. Přestavěn byl opět roku 1874. Od roku 1958 patří mezi chráněné nemovité památky ČR. Kostelík sv. Václava v samotné Líšné byl postaven později.

 
Graficke pismenko U kostela pod Řebříkem se dodnes jedná o svaté poutní místo, kde se konaly každoročně oslavy a také různé kulturní akce, zejména např. na podzim troubená Svatohubertská mše. Od roku 2004 se o kostel stará občanské sdružení „Oživování kostela sv. Petra a Pavla na Zbirožsku“, od r. 2014 však muselo být konání bohoslužeb a kulturních akcí pro nepříznivý stavební stav zrušeno. Případné akce ve prospěch zdejšího kostela se proto konají na návsi v nedaleké Líšné. Do kostela pod Řebříkem lze nahlédnout jen v letním období, kdy jsou otevřeny dveře, aby vyschl a větral.
 
Graficke pismenko Nad kostelem v prostoru prvního předhradí byla roku 1845 vystavěna masivní trámová zvonice na kamenné podezdívce. Původní zvony pak byly přeneseny z Líšné zpět.
 
Graficke pismenko U kostela se nachází hřbitov, kde pohřbívali své zesnulé obyvatelé zaniklé vesnice Řebřík a dnes obyvatelé Líšné. Hřbitov je přístupný barokní branou, na hřbitově je barokní márnice.

Text: historie
15.3. 2013 - Eva Svobodová (muzeum Zbiroh) a Pavel P., E.H. podle Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978, aktualizace Jiří Špaček 2015)