Graficke pismenko Letov, zmíněný roku 1325 v souvislosti s prodejem vyšehradské kapitule, byl farní vsí již roku 1384, ale kostel spolu s celou vesnicí vyhořel za třicetileté války roku 1636. Zachovala se pouze tři stavení. Starý kostel stál snad na místě dnešní zničené pohřební kaple. Nový byl postaven až roku 1774 v barokním slohu jako jednolodní neorientovaná stavba s mělkým obdélným, trojboce zakončeným presbytářem a osově umístěnou sakristií. Hranolová věž stojí před jihozápadním průčelím kostela. Vnitřnímu vybavení dominoval hlavní oltář z druhé poloviny 18. století. Dnes se kostel mění rychle ve zříceninu. V Letově měl v sedmdesátých letech minulého století rekreační chalupu legendární český hokejista a trenér Ivan Hlinka.

Text: historie
3.3. 2013 - Prudký Martin podle Umělecké památky Čech - E. Poche, K/O