Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko Na místě dnešního kostela sv. Maří Magdaleny původně stávala dřevěná kaple, která byla dle nápisu v kostele (a záznamu v kronice) postavena již r. 970. Kromě tohoto pozdního nápisu však není existence kaple ničím doložena. Později, zřejmě ve 13. století, kapli nahradil románský kostel, v 1. polovině 14. století přestavěný na raně gotický. Kostel byl opravován v letech 1680 a 1728. Roku 1793 byl opraven znovu a byla postavená kostelní věž s cibulovou střechou. Při opravách byl kostel barokně upraven. Další opravy proběhly r. 1821, kdy byl také pořízen nový oltář, a dále v letech 1850, 1867 a 1884 (kdy byla klenba zpevněna železnými šlisnami, protože se ve zdech kostela objevily praskliny).

 
Graficke pismenko Za 2. světové války byly německou armádou zrekvírovány oba zvony kostela – umíráček z r. 1509 (pravděpodobně dar pánů z rodu Slavatů) a velký bohatě zdobený zvon z r. 1573 ze známé pražské dílny Brikcího z Cimperka, se znakem Zdeňka ze Šternberka na Blatné a Lnářích, původně určený pro kostel v Paštikách u Blatné. Naštěstí však nebyly zničeny a po válce se vrátily zpět. V letech 1947–1949 byla provedena celková oprava kostela, zřejmě tehdy byl v jižní zdi lodi odhalen gotický portál. Naposledy byl kostel opraven v letech 1995–1996.
 
Graficke pismenko Nejstarší zmínka o kostele pochází z roku 1359, kdy byl sesazen zdejší farář Martin. Fara později zanikla a Kunice byly postupně přifařeny k Uhříněvsi, Říčanům, Velkým Popovicím a dnes spadá opět pod faru v Říčanech.
 
Graficke pismenko V interiéru vyniká pozdně gotická socha Madony z doby kolem roku 1500.

Text: historie
28.2. 2013 - E.H. podle Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978; http://www.ricany.cz/farnost/showpage.php?name=kostelkunice; http://www.kunice.cz