úterý, 1. prosinec 2020. Svátek slaví Iva, zítra Blanka

Graficke pismenko Jednolodní kostel obdélného půdorysu, se čtvercovým presbytářem a obdélnou sakristií v ose, s hranolovou věží v západním průčelí. Na jihu lodi zazděný lomený gotický portál bohatě profilovaný trojicí oblounů, okna jsou zakončena polokruhově, fasáda je členěna lizénami. Loď i podvěží mají valenou klenbu s lunetami, v západní části lodi je kruchta, triumfální oblouk je lomený, presbytář je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby s jehlancovými konzolami, terčový svorník zdobí reliéf hlavy Ježíše Krista.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela je převážně novodobé, hlavní oltář pochází z roku 1885, návrh a obraz vytvořil Josef Scheiwl. Vzácnou památkou je pozdně gotická socha Madony, která byla vytvořena někdy kolem r. 1500.

Text: popis
28.2. 2013 - Rodochrozit - Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978; http://www.ricany.cz/farnost/showpage.php?name=kostelkunice; http://www.kunice.cz