panská zájezdní hospoda

Kábův dům; hotel U černého orla

Graficke pismenko Podobně jako jiné domy na brtnickém náměstí, i tato budova byla postavena na středověkých parcelách a v jejím obvodovém zdivu se snad dochovaly fragmenty starších staveb. Dům byl velkoryse barokně přestavěn v polovině 18. století. Není jisté, jaký byl účel přestavby. Podle jedné verze se jednalo o první budovu kláštera paulánů, kterou nechal vystavět hrabě Antonín Collalto. Budova se však již při stavbě začala hroutit, byla opuštěna a klášter byl pak nově vybudován u zámeckého kostela. Podle jiné verze měla stavba podle návrhu Giovanni Battisty Pieroniho sloužit jako ubytování pro rodiny tkalců z místní soukenické manufaktury. V důsledku válečných událostí manufaktura zanikla a dům nebyl dokončen v plánované podobě. Pokud by byla tato verze správná, jednalo by se o jeden z nejstarších nájemních bytových domů u nás. Ať byl účel jakýkoliv, v místním měřítku jde o významnou barokní stavbu. Z původního architektonického záměru se zachovaly zbytky zazděných arkád, portál, vjezd a schodiště. Po dokončení budova sloužila jako panský zájezdní hostinec. Jeho současná podoba je z první poloviny 19. století. V budově byl Hotel u Černého orla, cukrárna, taneční a divadelní sál. Dnes je zde prodejna drogerie a bufet.

Text: historie
26.2. 2013 - Milan Caha (zdroj: http://1234br.unas.cz)