čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

An Dùn Beag

Dunbeg Fort

Historie a popis pevnosti

Graficke pismenko Pevnost Dunbeg Fort (irsky An Dún Beag) – Malá pevnost se nachází na jižním pobřeží poloostrova Dingle v hrabství Kerry, poblíž vesnice Fahan, přibližně 10 km jihozápadně od města Dingle. Jedná se o kamennou pevnost s hradbou kladenou z kamene nasucho (bez použití pojiva). Podle výsledků archeologického výzkumu se její založení předpokládá někdy na konci doby bronzové, v 8. až 6. stol. př. n. l. Osídlení a  využívání pevnosti pak trvalo do 10. stol. n. l.

 
Graficke pismenko Pevnost byla založena na skalním výčnělku nad mořem, které ji tak poskytovalo přirozenou ochranu ze tří stran. Pouze na severu, ze strany přístupu k pevnosti, kde terén pozvolna stoupá, bylo vyhloubeno pět paralelních příkopů a navršeny čtyři valy. Hlavní ochranný prvek pak tvořila 3 metry silná hradba, postavená z kamene, kladeného nasucho. Vnitřní polovina hradby je starší, vnější byla v průběhu života pevnosti postupně zesilována.
 
Graficke pismenko V hradbě se nachází brána s klenbou tvořenou kamennými překlady. Na každé straně branského průchodu je navíc obdélná komora se samostatným vstupem z vnitřního prostoru pevnosti. Západní komora obsahuje inspekční otvor, kterým strážný dohlížel na pohyb v bráně. Na pravé straně průchodu je hned při vstupu patrný otvor pro zasunutí závory k zajištění vrat. Východní komora mohla sloužit jako skladiště.
 
Graficke pismenko Pod přístupovou cestou k bráně se nachází podzemní chodba (souterrain). Ta vede z vnitřního prostoru pevnosti ven před její opevnění. Tento druh chodeb sloužil jako skrýš, nebo jako úniková chodba. Ta místní je návštěvníkům nepřístupná.
 
Graficke pismenko Ve vnitřním prostoru pevnosti se do dnešních dob zachoval rozměrný klochán (clochan) datovaný archeologickým výzkumem do 9. nebo 10. stol. n. l. Jedná se tak o nejmladší část pevnosti. Je v interiéru obdélný a navenek kruhový. Do dnešních dob se z klochánu zachovaly jen obvodové zdi a obdélný vstupní portál, korunu portálu tvoří kamenný překlad. Portál se od země směrem k překladu zužuje. Tento prvek je běžný i pro mnohé románské kostely v Irsku. Klochány jsou spolu s hradbou této pevnosti odkazem starší megalitické kultury. V této době lidé vynikali zručností v budování staveb z kamene nasucho. Tato tradice zde navíc pokračuje i dnes v podobě ohradních zídek pastvin.
 
Graficke pismenko Zajímavostí je, že v Pyrenejích na jihu Francie jsou dnes turistické přístřešky, postavené z kamene nasucho, které jsou nápadně podobné místním klochánům. Lze se s nimi setkat na svazích hory Pic du Canigou. Megalitická kultura byla oběma těmto částem Evropy společná. Útes, který pevnost Dún Beag původně chránil, ji dnes bohužel ohrožuje. Postupně podléhá erozi a jeho části padají do moře, část pevnosti tak již zmizela. Hrozí, že časem podlehne zkáze i brána pevnosti. Někdy v 50. letech minulého století se za bouře zřítil kus útesu na západ od brány. Strážnice na západní straně branského průchodu je nyní doslova na okraji útesu.
 
Graficke pismenko Leden 2014: velká část útesu na kterém pevnost stojí se zřítila. Brána pevnosti je na pokraji pádu do moře.
 
Graficke pismenko Leden 2018: brána již spadla do moře. Areál pevnosti je do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Text: historie
17.2. 2013 - Pavel Semple, zdroj: Castles & Ancient Monuments of Ireland, The Daily Telegraph, Aurum Press, 2005