Kostel sv. Karla Boromejského a bl. Juliány Collato

Graficke pismenko Původně evangelický zámecký kostel s rodinnou hrobkou dal vystavět před zámkem Hynek Brtnický z Valdštejna na konci 16. století. Původě byl zasvěcen sv. Matouši, patroncium bylo změněno při rekatolizaci roku 1641 na Nebevzetí Panny Marie a roku 1831 na součané – sv. Karlu Boromejskému a bl. Juliáně Collato. Jeho barokní přestavbu navrhl italský architekt Giovanni Battista Pieroni. Přestavba byla citlivá, objet byl začleněn do nového barokního kláštera a přesto si zachoval mnoho prvků původní renesanční stavby. Chrám byl odsvěcen při zrušení kláštera roku 1784 a sloužil pak jako skladiště. Po opravách byl znovu vysvěcen roku 1831.

Text: historie
18.2. 2013 - © Milan Caha (zdoj: Samek B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 (A-I), Academia, Praha 1994)