Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince byl postaven v gotickém slohu kolem poloviny 14. století na mírném návrší uprostřed bývalého městečka, nedaleko tvrze – dnes zámku. První zmínka o kostele je z roku 1357, kdy zdejší farář uvedl do úřadu duchovního k farnímu kostelu v nedalekém Lochotíně. K rokům 1384, 1385, 1399 a 1405 existuje zápis v rejstříku papežského desátku. Během reformace v letech 1554–1624 faru drželi luteránští duchovní. Po bitvě na Bílé hoře byl podle pověstí vypálen katolickým vojskem, což by mohlo být příčinou toho, proč sem byl dosazen katolický farář teprve roku 1650 v osobě Johanna Langheima. Barokní podobu dostal kostel z popudu a za peníze majitele panství Christopha Adalberta Putze z Breidenbachu roku 1722, o čemž svědčí rodový erb nad hlavním vstupem. Další renovace proběhla během roku 1806, ale o patnáct let později byla větrnou bouří stržena věž a kostel byl poškozen. Již příštím roce byla postavena nová věž a i kostel byl obnoven. Další úpravy proběhly v letech 1904 a 1926, kdy byly do kostelní báně vloženy nové dokumenty doplňující starší záznamy z let 1722, 1806 a 1822. Za I. světové války vojenský erár zrekvíroval kostelní zvony použité pak na výrobu děl. Nové dostal kostel za první republiky roku 1931, odlila je firma Perner z Českých Budějovic.

 
Graficke pismenko Zdejší katolická farnost zahrnovala vesnice Luka, Albeřice, Vahaneč, Holetice, Verušičky, Hřivínov, Záhoří a Týniště, což roku 1938 znamenalo 1768 věřících a 48 lidí jiného vyznání, především Židů. Po odsunu německého obyvatelstva náboženský život ustrnul a roku 1992 byl kostel vykraden. Jedna z odcizených sošek byla zajištěna v Bavorsku a po navrácení umístěna v Plzni. Dnes jsou zde každou sobotu vysluhovány mše od 16:30.

Text: historie
5.2. 2013 - Prudký Martin podle Umělecké památky Čech, K/O a www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu