Schlesingerova kaplička

Tobešova, Daňkova kaple, U (Daňkovy) studánky

Graficke pismenko Schlesingerova kaplička byla postavena roku 1935 německým statkářem Johannem Schlesingerem (přezdívaným Tobesch) jako vyjádření díků za uzdravení manželky z těžké nemoci vodou ze zdejšího pramene – přímo u kapličky se nachází pramen s tzv. Daňkovou studánkou. Voda z pramene je údajně léčivá, je známý také příběh o uzdravení slepé lesníkovy dcery. Kaplička byla postavena na vyvýšené terase nad korytem potoka. Na této vyvýšenině se také nacházela cesta od severu ke kapličce. Původně bylo koryto široké a hluboké, dnes je v celé délce silně zaneseno množstvím zeminy, která sem byla splavena z polí. Úroveň koryta se zvýšila od 50. let 20. století minimálně o půl metru.

 
Graficke pismenko Schlesingerova rodina hospodařila na největším statku ve Chmelíku (čp. 37), po změně majitelů po odsunu Němců ze zdejší oblasti vlastnil pozemek s kapličkou Daněk z Lezníka, který zřejmě u pramene založil studánku, proto se kapličce a studánce také někdy říká Daňkova. Voda z pramene původně padala do drobné kamenné kašny se stříškou, dnes je pramen v úrovni země.
 
Graficke pismenko Kaplička byla od dob svého postavení až do druhé světové války hojně navštěvována jak chmelíckými obyvateli, tak početnými procesími ze širokého okolí: z Lezníka, Pomezí, Květné i Poličky. Při cestě ke kapličce se nacházela křížová cesta, tvořená zasklenými obrazy s drobnou stříškou, pověšenými na mohutných jedlích, které původně rostly po celém údolí. V období války prý kaplička fungovala jako dočasné útočiště pro partyzány, kteří zde přespávali.
 
Graficke pismenko Vzrostlé jedle byly pokáceny v 50. letech 20. století a obrazy křížové cesty se ztratily neznámo kam. Kaplička byla poničena pádem stromu, poté již nebyla opravena a postupně zchátrala. Zbyla po ní jen původní cihlová podlaha s pískovcovým prahem a kamenným základem.
 
Graficke pismenko Roku 2009 bylo založeno občanské sdružení Spolek archaických nadšenců, o.s., které si klade za cíl obnovit všechny tři zaniklé kapličky v oblasti Vysokého lesa (Killerova kaple, Demelova kaple, Schlesingerova kaple) z důvodu obnovení a prohloubení vztahu lidí k jejich okolí. V plánu je také úprava okolí kapliček, umístění laviček a informačních cedulí. Dokončení obnovy všech tří kaplí je plánované na rok 2014.

Text: historie
31.1. 2013 - E.H. podle Spolek archaických nadšenců o.s.