Původně gotická kaple připomínána roku 1361, později kostel. Četné přestavby, zejména na poč. 17. století po velkém požáru. Orientovaná stavba s dlouhou obdélnou lodí a polygonálním závěrem, za ním hranolová věž s jehlancovou střechou. Mobiliář převážně barokní, na vnější zdi renesanční náhrobníky.
Hlavní obrázek místa
Pohled na kostel z Kraslické ulice
© Jan Boukal, 04/2012
Graficke pismenko Obec Lomnice leží 4 km severně od Sokolova. Těžební činností během let došlo k devastaci krajiny v okolí, obec se nachází na jižním okraji bývalého hnědouhelného lomu, nyní Velké podkrušnohorské výsypky. Jihovýchodně až východně od obce se nachází bývalý lom Lomnice, který dnes postupně přetěžuje mohutný povrchový důl Jiří, který začíná nedaleko za zahradami několika domů. Kostel sv. Jiljí je v centru obce.
Pavel Vítek, 27.11. 2013

  historie

  První zmínka o Lomnici je z roku 1339. V místech nynějšího kostela stála původně gotická kaple, která se připomíná již roku 1361 jako farní. Fara v průběhu třicetileté války zanikla a byla v roce 1661 obnovena. Ale již od roku 1672 byla podřízena sokolovskému arciděkanství. Fara pak byla znovu zřízena až v roce 1852. V průběhu let kaple a později kostel prošly mnoha přestavbami. Největší přestavbou prošel kostel na počátku 17. století po velkém

  Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982, 27.11. 2013

  popis

  Kaple a později kostel byl v průběhu let mnohokrát přestavován. Kostel sv. Jiljí je jednolodní obdélníková stavba s dlouhou obdélnou lodí a polygonálním presbytářem. Za ním stojí věž, na vrcholu s empirovými štíty a jehlancovou střechou. Na obě strany lodi navazují obdélné přístavky. Náhrobníky s renesančními reliéfy a erby umístěné zvenku u kostelní zdi pocházejí z let 1568 a 1570. Třetí je nedatovaný. Interiér kostela je většinou barokní.
  Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982, 27.11. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)
  Lomnice