Graficke pismenko V srdci Brna, v městské části Brno-střed, se nachází významný městský park. Je nejstarší v celé ČR a již roku 1849 byl stavovským sněmem prohlášen za národní památku ČR, statut chráněné kulturní památky nese od roku 1958.

 
Graficke pismenko Park s názvem Lužánky se rozkládá přibližně na ploše 20 ha. Název je odvozen od „lužné louky“, o které jsou zmínky již ve 13. století, kdy místo za hradbami s hospodářským dvorem patřilo jistému měšťanovi Nigerovi (Schwarzovi). Majetek záhy získává herburský klášter, v 16. stol. jezuité. Ti zde v 18. stol. postavili kapli a okrasnou zahradu. V roce 1786, v rámci reforem císaře Josefa II., byl klášter zrušen a území bylo věnováno městu ke zřízení veřejného parku; jednoho z prvních veřejných parků ve střední Evropě. Císař dokonce uvolnil svého dvorního zahradníka, aby se budování parku věnoval - ten nechal strhnout starý zchátralý dvorec a vybudovat dřevěné kolonády proti dešti s výletní restaurací. Park se stal záhy oblíbeným výletním a rekreačním místem.
 
Graficke pismenko Původně francouzský park byl upraven do dnešní podoby přírodního parku v roce 1840 brněnským městským zahradníkem Antonínem Šebánkem. Roku 1855 byl na místě stržené restaurace postaven novorenesanční restaurační pavilon (arch. Ludwig Förster). Pavilon - lidově zvaný "Kasino" - s velkým společenským sálem se stal centrem společenského a kulturního života. R. 1948 byl stavebně upraven na zařízení volného času pro děti, dnes je zde Středisko volného času Brno. Park zdobí také kašna se sousoším tří puttů z roku 1860, kterou vytvořil F. Melnitzký (rekonstruovaná r. 2000), pomník Josefa Merhauta (r. 1929 vytvořen Emilem Hlavicou / původně stál na nám. 28. října) či replika původního pomníku zakladatele parku, císaře Josefa II., který byl r. 1888 zničen; nahrazen replikou r. 2001. Původní pomník připomínají sochy "Obchod" a "Tolerance" (1892, Josef Břenek), které byly jeho součástí.
 
Graficke pismenko Důležitým prvkem areálu je říčka Ponávka, která parkem protékala. Od roku 2004 je svedena do podzemí a v parku je vybudované umělé koryto, které vytváří příjemná klidná zákoutí. Jihovýchodní a západní část parku patří sportu, kde stojí tenisové a volejbalové kurty. V parku nechybí velká dětská hřiště.

Text: historie
19.11. 2012 - Ivo Rozehnal - zdroj web mojebrno.wz.cz a wikipedie