hrad Plikenštejn

Plickenstein, Blöimstoan
Pozůstatky hrádku Plikenštejna uprostřed Slavkovského lesa na skále nad Lobezským potokem. Založen zřejmě počátkem 14. století, zanikl během 15. století. Jediným fyzickým pozůstatkem hrádku otvor na vrcholu hradní skály, jenž sloužil nejspíš k ukotvení plošiny, na které sídlo stálo.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na hradní skálu
© Jan Boukal, 7/2012
Graficke pismenko Na přelomu 13. a 14. století proběhla kolonizace dnešního jižního Sokolovska a je velmi pravděpodobné, že již tehdy mohl být založen Plikenštejn, patřící k tzv. leuchtenberským lénům. V historických pramenech je sice nazýván tvrzí či domem, avšak s ohledem na skalní polohu této lokality odpovídá nejvíc pojmu hrádek. Zakladatelem sídla mohl být Konrád Plik, který je rovněž znám jako zakladatel Nejdku. Plikenštejn je poprvé uváděn až r. 1360 v souvislosti s Elbelem a Frencelem Pliky z Plikenštejna, kteří jako první užívali tohoto predikátu. O deset let později je zmiňován služebník pánů z Kynžvartu Albrecht Plik, který držel „dům Plikenštejn“ jako léno. Předpokládá se, že hrad zanikl již v průběhu 15. století.
Jan Boukal podle Kol.: Encyklopedie českých tvrzí II. díl K-R, Argo, Praha 2000 a T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - dodatky 4, Libri, Praha 2011, 10.11. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické mapy 1:100 000

  Turistické mapy Shocart 1:100 000, když 50 jsou moc podrobné.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)