zámek Necpaly

Modrý kaštieľ
Barokně-klasicistní patrový zámek na půdoryse písmene L s mansardovou střechou. Vystavěn v 17. století rodem Justhů, ve 2. pol. 18. století upraven do současné podoby. Ve 20. století adaptován pro potřeby dětského domova. Dnes opuštěn a chátrá. Cenná barokně-klasicistní fasáda.
Hlavní obrázek místa
hlavní průčelí z návsi
© Pavel Zany Komárek 3. 6. 2011
Graficke pismenko Barokní zámek ve středu obce na levém břehu Necpalského potoka, naproti staršímu renesančnímu Justhovskému kaštieli. Spolu s ostatními třemi necpalskými zámky tvoří zajímavý soubor šlechtických sídel v turčianské obci Necpaly u Martina.
Zámek je opuštěný a chátrá. Bohužel, je i volně přístupný, což se negativně odrazilo na stavu jeho interiérů.
Jan P. Štěpánek, 9.11. 2012

  historie

  Zámek byl vystavěn některým z příslušníků šlechtického rodu Justhů v 17. století. Svůj název dostal podle světle modré barokně klasicistní fasády, kterou získal při úpravách ve 2. polovině 18. století. Po vzniku samostatného Československa byl zámek zestátněn a adaptován pro potřeby dětského domova. Po jeho zrušení zůstal zámek opuštěn a nevyužíván.
  Jan P. Štěpánek s využitím www.necpaly.sk, 9.11. 2012

  popis

  Zámek č.p. 170 je tvořen patrovou barokně klasicistní stavbou na půdoryse písmene L. Celek kryje mansardová střecha pokrytá aktuálně plechem. Do návsi se zámek obrací pětiosým průčelím, členěným navíc lizénovými rámy s ozdobnými pilastry s ozdobnými hlavicemi na dvanáctidíllné. Okna doplňují štukové nadokenní římsy. Tomuto průčelí dominuje balkon nesený na starších krakorcích. Podobného členění jsou i ostatní fasády. Interiéry zámku jsou děleny

  Jan P. Štěpánek, 9.11. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský
   Martin  ( MT )