zámek Necpaly

Renesanční Justhovský kaštieľ
Renesanční patrový zámek s dvojicí průčelních věží v nároží. Vystavěn r. 1673 Andrejem (Ondřejem) Justhem z Necpal. Od konce 18. století sloužil správním a hospodářským účelům. Posledních sto let neobývaný a chátrá. Ve vstupním průčelí cenný renesanční portál a arkýř v patře.
Hlavní obrázek místa
© Pavel Zany Komárek 3. 6. 2011
Graficke pismenko Obec Necpaly v Žilinském kraji leží jv Turčianské dolině, jižně od města Martina, na západním úpatí pohoří Velká Fatra, pod horou Borišov. Zajímavou je nejen jako východisko horských túr, ale především díky skutečnosti, že zde blízko sebe stojí hned čtyři šlechtická sídla.
Nejvýraznějším a nejcennějším šlechtickým sídlem v Necpalech je renesanční kaštieľ (zámek) ve středu obce nad pravým břehem Necpalského potoka.
Objekt je dlouhodobě opuštěný a chátrá. Naštěstí jsou vstupy do něj zabezpečeny proti vniknutí.
Jan P. Štěpánek, 23.10. 2012

  historie

  Historie obce Necpaly spadá do 13. století. Prvně zmiňována je v roce 1269 v souvislosti s Pavlem z Necpal (Paulus de Nazpal). Další zmínka o obci je z roku 1282, kdy byly upřesněny hranice mezi ní a sousední vsí Belou. Rod Necpalských vlastnil na základě listiny krále Ladislava IV. ves až do roku 1479, kdy Blažejem Necpalským rod vymírá po meči. Po krátké době majetkových sporů získal Necpaly rod Justhů. Ti si do roku 1673 vystavěli v centru

  Jan P. Štěpánek s využitím www.necpaly.sk, 23.10. 2012

  popis

  Renesanční zámek č.p. 82 tvoří mohutný jednotraktový patrový objekt na půdoryse čtverce. Z obou nároží jeho jižního průčelí vystupují dvě třípatrové hranolové věže. Jako vstupní je koncipováno východní průčelí, v jehož ose se nachází cenný renesanční pískovcový portál s nápisem „Erexit Ope Dei CharaPoserit A.I.D.N. AD 1673 Iuly 10“. Z toho se dá určit, že zámek byl dokončen v roce 1673 A(ndrejem) I(ustem) (Justem) D(e) (z) N(ecpal). Nad

  Jan P. Štěpánek, 23.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský
   Martin  ( MT )