Graficke pismenko Ve 13. a 14. století stál v Přímělkově nad soutokem Brtnice a Jihlavy nevelký hrádek vladyckého rodu Střížovců, kteří založili i nedaleký Rokštejn. Když v polovině 14. století získal Rokštejn markrabě Jan Jindřich, prodal Ješek Střížovec hrádek bratřím z Holoubka. Roku 1390 je hrádek zmiňován již jen jako tvrziště. Snad vladykové z Jemničky, kteří drželi Přímělkov od roku 1437, začali stavět uprostřed vsi novou tvrz. Ta byla s určitostí dokončena až po roce 1464, kdy Přímělkov opět patřil Valdštejnům. Poprvé se výslovně zmiňuje až roku 1547 v listinách brtnického panství.

Text: historie
10.6. 2004 - Zany