Kostel Nejsvětější Trojice

Graficke pismenko Nové Město nad Metují založil r. 1501 Jan Černčický z Kácova podle jednotného urbanistického plánu. Kostel byl založen současně s městem; roku 1513 koupila obec dům od Jana Zuba, přilehlou zahradu a louku, a v letech 1513–1523 zde byl postaven nový kostel. Měl téměř čtvercovou zděnou loď s dřevěným trámovým stropem, původní sakristie byla v místě dnešní věže.

 
Graficke pismenko V roce 1526 kostel vyhořel při požáru města, díky finanční pomoci i z jiných měst byl však rychle opraven a r. 1527 se v něm opět konaly bohoslužby. Opravy byly dokončovány postupně – roku 1527 byla postavena šindelová střecha s vížkou, roku 1528 byla vybudovaná dřevěná předsíň a tesař upravoval interiér kostela.
 
Graficke pismenko Roku 1534 za Vojtěcha z Pernštejna byl kostel přestavěn, nově byl postaven presbytář a zadní kůr. Kostel měl mohutný trojúhelníkový štít zdobený čtvrtkruhy vlaštovčích ocásků (zjednodušen roku 1835). Nová fara, stavebně spojená s kostelem, byla upravena ze staršího domu v letech 1534–1535.
 
Graficke pismenko Roku 1540 byl kostel přestavěn Janem z Pernštejna – nad starou sakristií byla přistavěna nová věž se schodištěm. Roku 1556 byla přestavěna fara a kostel byl v přízemí prodloužen pod její první patro, současně byl přistavěn nový přístup na kůr schodištěm z náměstí.
 
Graficke pismenko Roku 1815 se zřítila část střechy, následně byla opravena díky finanční podpoře knížete Karla z Dietrichsteina, stejně jako roku 1817 střecha nad presbytářem, která byla při opravě doplněna sanktusníkem. V letech 1821–1822 byl kostel obnoven (interiér), mj. byla v lodi zvýšena podlaha a byla zrušena hrobka Stubenberků (založena Rudolfem ze Stubenberka (1588–1620), který si zvolil jako první z rodiny Stubenberků Nové Město nad Metují za své trvalé sídlo).
 
Graficke pismenko Původní gotický presbytář kostela je sklenut paprsčitě klenbou s výsečemi, s raně barokní freskou Narození Krista. Zařízení kostela je ze 17. a 18. století, obnovované r. 1851. Původní varhany z roku 1656 (postavil Jiří Wendt z Křešova) přestavěl roku 1851 varhanář Amadeus Hanisch. V předsíni kostela je náhrobník Jana ze Štubenberka z roku 1570.
 
Graficke pismenko Následně byl kostel renovován v letech 1922 a 1973 (mj. polychromie vnitřku kostela, provedena dle návrhu F. Kysely jeho žáky). Kostel je chráněný jako kulturní památka ČR.

Text: historie
30.9. 2012 - Rodochrozit, E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Karel Kuča, Libri 2000; http://cs.wikipedia.org


OOO