úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko Jednolodní kostel s pětibokým presbytářem, s opěráky, s hranolovou věží na jižní straně (40 m) se sakristií v přízemí, na severní straně je presbytář s předsíňkou.

 
Graficke pismenko Pětiboký presbytář je sklenut paprsčitě klenbou s výsečemi, s raně barokní freskou Narození Krista.
 
Graficke pismenko Loď kostela je sklenuta třemi poli křížové klenby, nad bočními kaplovými výklenky jsou empory (nadzemní přístupné galerie), které zdobí obrazy v rokajových rámech z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář Nejsvětější Trojice je z roku 1677, roku 1851 byl obnoven. Portálový, s obrazem z roku 1693 a se sochami sv. Petra, sv. Pavla, sv. Vojtěcha a sv. Václava. Kazatelna je z konce 17. století, výrazně byla obnovena roku 1851. Polychromie vnitřku kostela byla provedena ve 20. století dle návrhu F. Kysely jeho žáky.
 
Graficke pismenko Kruchta je podklenuta křížovou hřebínkovou klenbou, podepírají ji hranolovité pilíře. V čele kruchty je mariánský obraz z roku 1726 se siluetou města. Pod kruchtou je socha Immaculaty z 1. poloviny 18. století.
 
Graficke pismenko Sakristie je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. V předsíni kostela je náhrobník Jana ze Štubenberka z roku 1570.
 
Graficke pismenko V ochozech patra jsou mj. obrazy V. Hellicha z poloviny 19. století. Ve výklenku kostelní zdi vlevo od vchodu je socha sv. Jakuba původně z průčelí zrušeného kostela svatého Salvátora.

Text: popis
4.9. 2012 - Rodochrozit, E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Karel Kuča, Libri 2000; http://cs.wikipedia.org