Socha sv. Jana Nepomuckého

Graficke pismenko Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, vytvořená pravděpodobně na počátku 18. století, stojí v České Lípě u loretánské kaple Panny Marie, která je součástí ambitu kláštera augustiniánů. Klášter založil r. 1627 Albrecht z Valdštejna, komplex byl dokončen – včetně loretánského ambitu s kaplí – v letech 1690–1707.

 
Graficke pismenko Socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena patrně v období dostavby klášterního komplexu na počátku 18. století.

Text: historie
6.11. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977