Graficke pismenko Kostel je postaven na křížovém půdorysu s půlkruhově uzavřeným presbytářem a obdélnou sakristií s oratoří v patře po severní straně. Rohy západního průčelí jsou konkávně prohnuty a v nich jsou niky s barokními sochami sv. Jana Nepomuckého a Jana Křtitele. Průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem se sochou Immaculaty. Podélná loď je sklenuta dvěma poli valené klenby s lunetami, příčná loď valenými klenbami se třemi lunetami, presbytář pak jedním polem křížové klenby bez žeber.

 
Graficke pismenko Rokokové vnitřní zařízení je jednotné z 2. poloviny 18. stol. Hlavní oltář je rámový s obrazem Narození sv. Jana Křtitele, nad obrazem socha Boha Otce, při stěnách sochy sv. Petra a Pavla. V příčné lodi jsou dva shodné portálové oltáře z umělého mramoru. Rokoková kazatelna je zdobena sochami čtyř evangelistů, proti ní velká křtitelnice. Křížová cesta z r. 1880 pochází z dílny Jana Heindla ve Vídni.
 
Graficke pismenko Varhany z r. 1849 Johanna Wiktory byly r. 1890 nahrazeny novým nástrojem z dílny pražského varhanáře Emanuela Štěpána Petra (1853-1930). Opravovány byly v letech 1903, 1933, 1987 a 2011.
 
Graficke pismenko Stavba s křížovou lodí má sedlovou střechu se sanktusníkem. Spolu s vedle stojící věží je kostel od r. 1958 chráněn jako kulturní památka ČR.

Text: popis
3.10. 2019 - Jiří Špaček (zdroj: UPČ 3, Academia 1980ˇa další webové stránky)