Graficke pismenko Současný kostel Narození sv. Jana Křtitele byl nově vystavěn v letech 1750-1753 na místě původního kostela gotického, který byl těžce poškozen r. 1424 při dobývání města husity. V r. 1750 totiž rozhodl pobělohorský majitel panství Karel Maxmilián z Ditrichštejna o stavbě nového kostela, jehož základní kámen byl položen 1. dubna téhož roku. Slavnostně vysvěcen byl v r. 1753. V r. 1767 však kostel stejně jako celou Přibyslav zasáhl požár. Poškodil střechu kostela i blízkou gotickou městskou věž (viz heslo Přibyslavská věž), v níž byl žár tak silný, že roztavil zvony i hodinový stroj. Střechu se podařilo opravit ještě téhož roku. V r. 1891 restauroval interiér kostela Antonín Sucharda. I později pokračovaly další úpravy kostela.

 
Graficke pismenko Když byla nahrazována původní dřevěná podlaha kamennou dlažbou, bylo nalezeno několik fragmentů původního gotického zdiva, dlažby a několik náhrobních desek. Po 2. vatikánském koncilu byla odstraněna barokní mříž, která oddělovala presbytář od zbylé části kostela. Při odvlhčování zdiva byly při archeologickém průzkumu prozkoumány výkopy a zrušené okolní hroby. V r. 2002 byla zahájena přístavba sakristie a byla opravena bývalá hřbitovní zeď.

Text: historie
31.8. 2019 - Jiří Špaček (zdroj: UPČ 3, Academia 1980)