Graficke pismenko Jméno obce má možná prastarý, praevropský, dodnes ne zcela jasný význam nebo může být složeninou starohornoněmeckého výrazu "milti"" (bohatý, hojný, štědrý) a členu – awa (voda). Znamenalo by tedy vodní tok nepostrádající vodu. Podobné názvy se zachovaly na území východního Německa ve tvaru Mulde. Moldava byla osídlena již od mladší doby kamenné a první písemná zmínka pochází z roku 1392 v souvislosti se sklářskou výrobou. Jedná se o účetní doklady za prodej dřeva. V této době patřila pánům z Rýzmburka, což dokládá mimo jiné i prodej sklářské hutě Boršem z Rýzmburka Vilému z Míšně, doložený k 4. únoru 1398. Kostel je poprvé zmíněn roku 1346 v účtech míšeňské kapituly. Pravděpodobně byl tehdy postaven ze dřeva. Zděný svatostánek byl postaven až v době protireformace, roku 1687, na místě dřevěného kostela, kdy je zde doložen katolický farář. V pobělohorské době je v okolí doložena protestantská recidiva, protože většina obyvatel nezapřela víru a docházela na luteránské bohoslužby do sousedního saského Hermsdorfu, přičemž zdejší katolický kostel zel prázdnotou. V průběhu protireformace mnoho zdejších raději pro víru opustilo své domovy a odešlo. Katolické bohoslužby zde pak byly konány až do poválečných let.

Text: historie
16.8. 2012 - Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - E. Poche


OOO