Barokní františkánský klášter s kostelem sv. Josefa Pěstouna byl postaven v l. 1690–1692. Později poškozen vojsky Štef. Rákócsiho a 4x vyhořel, obnoven v l. 1761–1762. R. 1951 františkáni státní mocí násilně přemístěni. Poté zde byl soustřeďovací ženský klášter, od r. 1965 Charitní domov pro kněze.
Hlavní obrázek místa
Pohled na klášter s kostelem z hradu
© Martin Tlach, 08/2012
Kostel sv. Josefa Pěstouna je přístupný po domluvě (viz kontakt), v bývalém františkánském klášteře je dnes Charitní domov Beckov.
http://www.obec-beckov.sk, 30.10. 2012

  historie

  Františkánský klášter s raně barokním kostelem sv. Josefa Pěstouna byl postaven v l. 1690–1692, poté, co na stavby věnoval pozemek hrabě Valentin Balassa a započal stavbu. Po jeho smrti převzal tento úkol František Nádasdy, za něhož byla postavena první část (základy a zdivo "do výšky člověka"). Ve stavbě pokračoval nitranský biskup Jakub Haško do roku 1690. Konvent dokončil až beckovský farář Jan Páčai v roce 1696, vysvěcený byl r. 1701

  E. Horáková podle Súpis pamiatok na Slovensku 1., Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1967; www.obec-beckov.sk, 30.10. 2012

  popis

  Raně barokní kostel sv. Josefa Pěstouna je jednolodní stavba s pilíři vtaženými do prostoru, zaklenutá valeně s lunetami. Klenby zdobené geometrickými štukovými obrazci podepírají čtverhranné pilíře. Za presbytářem kostela stojí masivní věž s přílbovou střechou, její fasádu člení lizénové rámy. Fasáda kostela je členěna pravidelně rozmístěnými okny a výklenky s barokními sochami světců. V průčelí je barokní portál se dvěma toskánskými sloupy,

  E. Horáková podle Súpis pamiatok na Slovensku 1., Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1967; www.obec-beckov.sk, 30.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trenčiansky
   Nové Mesto nad Váhom  ( NM )