Graficke pismenko Na jižním svahu Přírodního parku Velkého Kosíře se nalézá NPP Růžičkův lom. Prohlášení lomu národní kulturní památkou proběhlo v roce 1974, po přehlášení r. 1990 činí rozloha chráněného území 1,32 ha.

 
Graficke pismenko Jedná se o významnou paleontologickou lokalitu, která se utvářela před 350 mil. lety. Po celém obvodu opuštěného lomu se nacházejí červené korálové vrstvy, které jsou velmi bohaté na fosilie, zvláště z prvohorní doby. Jedná se o tzv. Čelechovický devon, který spadá do mělkovodního vývoje Moravského krasu – mělkovodní vápence vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Nalézají se zde především různé druhy korálů, trsy stromatopor, zoária mechovek, schránky plžů, mlžů, hlavonožců, skořepatci, trilobiti a fragmenty ramen, stonků a kalichů lilijic. Lokalita se řadí mezi nejbohatší v moravském devonu. Nedaleko severním směrem se nalézá NPP Státní lom, druhá geologická památka, s výskytem trilobitů.
 
Graficke pismenko Růžičkův lom však skýtá významnou ochranu i flóře a fauně. Na samotném Kosíři bylo zjištěno na 40 druhů motýlů, 27 druhů ptáků (vč. kriticky ohrožených druhů), či velké množství vzácného hmyzu. Samotná lokalita leží na tzv. Mánesově cestě, která je součástí naučné stezky.

Text: historie
29.6. 2012 - Ivo Rozehnal - zdroj weby cittadella.cz, biolib.cz


OOO