Svatý Martin – život, legendy, atributy

Graficke pismenko Svatý Martin (Martin z Tours) – římský voják, poustevník a biskup v Tours. Jeden z prvních nemučedníků, které křesťanská církev prohlásila svatými. Narodil se roku 316 v posádkovém městě Sabaria na území dnešního Maďarska; zemřel roku 397.

 
Graficke pismenko Byl synem vysokého důstojníka římské armády a poté, co vyrostl, následoval svého otce ve vojenské kariéře. To již rodina bydlela v italském městě Pavii. Zde se sv. Martin seznámil s křesťanstvím. Stihl se ale jen zapsat mezi katechumeny, a krátce nato byl odvelen do Amiens v Galii, kde se – jak vypráví legenda – jednou, když kontroloval vojenské hlídky za zvlášť nepříznivého počasí, setkal u městské brány s polonahým žebrákem. Sv. Martin neměl u sebe žádné peníze, ale neváhal rozpůlit mečem svůj plášť a podělit se o něj s chuďasem. Následující noci se mu zjevil ve snu Ježíš Kristus, zahalený v půlce jeho pláště, a pravil „Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm“. Sv. Martin setrval ve vojenské službě ještě 15 let, jak mu velel jeho smysl pro povinnost. Když požádal roku 354 o odchod z armády, přičemž odmítl donativum – dar od císaře, který se dával vojákům před bojem – bylo to bráno jako zbabělost. Sv. Martin se proto rozhodl jet do chystané bitvy vpředu před vojskem – a místo zbraně si vzal kříž. Proti němu namísto protivníků však vyrazilo poselstvo, žádající mír. To bylo bráno za zázrak a Martinovi bylo dovoleno odejít z vojenské služby.
 
Graficke pismenko Sv. Martin po odchodu z armády žil poustevnickým životem, později se stal knězem, konal misie a údajně způsobil mnoho zázraků. Založil klášter v Ligugé poblíž Poitiers. Roku 371 se stal biskupem města Tours. Legenda vypráví, že jej sem věřící vylákali a manifestačně jej zvolili biskupem – nic mu nepomohlo, že se pokusil schovat mezi husy. Ty ho prozradily hlasitým kejháním. Sv. Martin žil prostě, navštěvoval jednotlivé farnosti, šířil evangelium a zakládal malé kláštery. Také orodoval za uvězněné a neváhal kvůli nim prosit i u císaře. Zemřel ve věku 80 let a 11. listopadu byl pohřben do prostého hrobu, jak si přál. Nad jeho hrobem, který se stal cílem mnoha poutníků, byla později postavena velká bazilika. Jen ve Francii mu bylo zasvěceno na 3600 kostelů a klášterů.
 
Graficke pismenko Svatý Martin je patronem: Francie, vojáků, jezdců, cestovatelů, chudáků, vězňů, pastýřů, kovářů, tkalců, koželuhů, hoteliérů, vinařů i abstinentů.
 
Graficke pismenko Bývá zobrazován jako voják na koni, mezi jeho atributy patří: meč, plášť, biskupská mitra, berla, kniha, husa.
 
Graficke pismenko Jeho svátek se slaví 11. listopadu a je s ním spojena řada tradic – ochutnávání prvního vína toho roku, tzv. „Svatomartinského vína“, scházení se s rodinou či přáteli a společné pojídání husy či svatomartinského pečiva, pořádají se poutě, svatomartinská posvícení. V řadě zemí se koná průvod se sv. Martinem na koni v čele, často spojen s lampionovým průvodem a zakončený slavností.

Text: historie
25.9. 2012 - E. Horáková podle: www.catholica.cz , cs.wikipedia.org