popis

Graficke pismenko Do 30. až 40. let 13. století datuje kounickou komendu západní část kostela sv. Mikuláše, jehož plochostropá loď byla později ve 14. století prodloužena k východu. Ve sklepě jižního křídla protilehlého dvora se dochovala spodní část raně gotické obytné budovy komendy. Sklep o rozměrech 17,7x5 metrů je přístupný lomeným portálem ze schodiště vedoucího na nádvoří. K raně gotické fázi patřila i obdélná vstupní brána rozpoznaná v jižní části západního křídla a na ní navazující do mírného oblouku prohnutý úsek ohradní zdi. Raně gotický původ mohou mít hypoteticky i některé konstrukce v suterénu severní části západního křídla.

 
Graficke pismenko Během 15. století upravili páni z Kounic a Jevišovic komendu na pozdně gotickou tvrz. Z té doby pochází zřejmě klenba v průjezdu vstupní brány, severní část západního křídla a pravděpodobně i ohradní zeď uzavírající západní část areálu na severu a na jihu. Hypoteticky byla tato část tvořící v té době panské sídlo nějakou zdí oddělena i od kostela, který se stal farním kostelem vysazeného městečka.
 
Graficke pismenko Snad na počátku 16. století byl novým renesančním traktem propojena severní a jižní část západního křídla.
 
Graficke pismenko V rámci hospodářského využití bylo postaveno barokní severní křídlo, na raně gotické substrukci obytné budovy komendy vznikla barokní sýpka, do jejíž jižní zdi bylo druhotně osazeno raně gotické sdružené okénko.

Text: historie
10.6. 2004 - Zany