Zachovalý hrad založený r. 1177 Johnem deCourcy. V průběhu 13. stol. byl rozšířen králem Janem a znovu Hughem deLacy. Byl klíčovým hradem v bojích o území Ulsteru. V roce 1316 byl dobyt Skoty. Od úprav v 16. stol. je ukázkou unikátní adaptace středověkého hradu na dělovou pevnost.
Hlavní obrázek místa
Carrickfergus
Celkový pohled na hrad od jihu. V popředí je jádro hradu z poslední čtvrtiny 12 stol.
© Pavel Semple, 10/2010
Graficke pismenko Hrad Carrickfergus v dnešním Severním Irsku, v hrabství Antrim, je spolu s hradem Trim v hrabství Meath nejstarším kamenným hradem na ostrově. Carrickfergus byl založen roku 1177 v rámci normanské invazní kampaně v Irsku. Zakladatelem byl Jan deCourcy, který roku 1177 vytáhl se svým vojskem z Dublinu na sever do provincie Ulster za účelem záboru nových teritorií. Staveništěm se stal nízký skalnatý výběžek do mořského zálivu, který je dnes znám jako Belfast Lough. Stavba musela probíhat rychle díky neustálému ohrožení ze strany místních irských vládců, jejichž půda byla zabrána. Poloha hradu přímo u mořské hladiny znamenala velikou výhodu ...
Pavel Semple (zdroj:Ruairi O Baoill, Carrickfergus, The Story of the Castle and Walled Town,nakladatelstvi Graham and Heslip, Belfast, 2008)., 12.6. 2012

  popis

  Jádrem hradu z let 1177 až 1181 se stal mohutný čtverhranný donjon o síle zdi téměř čtyři metry. V přízemí donjonu se nacházela studna. V horních patrech se nacházel velký sál a soukromé místnosti hradního pana a jeho rodiny. Jádro hradu uzavírala obvodová hradba, u jejíž východní části stál v nádvoří další velký sál. Z toho se dochovala pouze dvě nádherná románská okna v hradbě. Jádro hradu zaujalo jižní konec skalnatého výběžku. U jeho západní

  Pavel Semple, 12.6. 2012
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Spojené království
  Severní Irsko
  hrabství Antrim