Graficke pismenko V místech Blažejského náměstí existovala jedna z nejstarších olomouckých osad. První zmínka o ní pochází z roku 1299, ale archeologický průzkum prokázal, že zdejší kostel sv. Blažeje byl přinejmenším stejně starý jako kostel sv. Petra. Ten je doložen již k roku 1063. Tento kostel měl podivuhodný sedmiboký půdorys, což vede k názorům, že původně sloužil jako kupecký dvůr. Zajímavé je i zvláštní zasvěcení a velmi málo písemných zpráv z prostředí tak významného církevního města. Stavba měla základy z neotesaného kamení, klenutí stálo na šesti neforemných pilířích. Nechyběla zvonice se třemi zvony. Hlavní oltář byl obrácen k průčelnímu oknu, díky čemu nebyl při obřadech vidět kněz.

 
Graficke pismenko V 16. století zde vzkvétalo protestanství. Zajímavostí je i období švédské okupace, kdy Švédové v místě kolem kostela pohřbili asi 160 osob. V období josefínských reforem byl kostel zrušen a budova využita jako skladiště. Nakonec chátrající budovu olomoučtí v roce 1839 zbořili. Jediné co zbylo, je zvon z roku 1547, zasvěcený sv. Blažeji. Dnes visí v kostele sv. Filipa a Jakuba v Nových Sadech.

Text: historie
8.6. 2012 - Ivo Rozehnal - podle web spqo.cz


OOO