Městské hradby se prvně zmiňují r. 1275. R. 1389 byly zesíleny na zákl. finanční podpory biskupa Mikuláše z Rýzmburka. Po r. 1570 rozšířeny na severozáp. straně. Součástí hradeb byly dvě věže a tři brány - Horní, Dolní a Jižní brána. Opevnění zbořeno před r. 1836, zachovaly se jen jeho framenty.
Hlavní obrázek místa
městské hradby u židovského hřbitova
© Rodochrozit, 06/2012
Graficke pismenko Fragmenty městských hradeb dokládají původní hrazené město Osoblahu. Dochovaly se nejlépe mezi ulicemi Pod Hradbami a Hrnčířská, k dalším zbytkům městských hradeb přiléhá židovský hřbitov.
Rodochrozit, 30.6. 2012

  historie

  Obec Osoblaha se prvně zmiňuje roku 1233, v době, kdy byla centrem rozsáhlého panství olomouckého biskupství. R. 1275 se připomíná biskupský hrad v Osoblaze, ve stejném roce jsou prvně zmiňovány v písemných pramenech i hradby města. Roku 1389 udělil olomoucký biskup Mikuláš z Rýzmburka městu odúmrť za účelem zesílení městských hradeb, které bylo následně provedeno. V historii hradby čelili opakovaným útokům při obléhání; roku 1424 město obléhal

  E. Horáková podle Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Karel Kuča, Libri r. 2000; Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Zdeněk Fišera, Libri r. 2007, 10.9. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  ostatní
  brána, opevnění
  chátrající
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Osoblaha