kaple

Wedl

Graficke pismenko Vesnice Bedlno pochází ze středověku, první zpráva pochází z roku 1275, a její jméno pochází pravděpodobně od přídavného jména bedlný – bedlivý, opatrný. Žili zde tedy opatrní lidé. V pobělohorské době ves osídlilo německé katolické obyvatelstvo, které ji nazývalo Wedl. Bedlno bylo samostatnou obcí, roku 1932 zde fungovala řada živností (hostinec, trafika, kovárna a obchod) a také žulový lom. Žilo zde 147 usedlíků. Po válce, v letech 1961 až 1975, bylo Bedlno součástí nedalekého Chotěšova a spolu s ním od 1. 7. 1975 připadlo k městečku Jesenice. Dnes je typickou chalupářskou obcí, s pouhými dvěma usedlostmi trvale osídlenými.

 
Graficke pismenko Kaple na návsi v Bedlně je jednoduchou stavbou, obdélného půdorysu, na severovýchodní straně zakončenou trojbokým uzávěrem. Nad střechou stojí sanktusník vybavený zvonem. Kaplička mohla být podle vzhledu postavena v 19. století ale přesné datum neznám.

Text: historie
30.5. 2012 - Prudký Martin