Graficke pismenko Původně zde stál gotický městský farní kostel, který byl postaven v letech 1487–97, v souvislosti se založením městečka, kamenickým mistrem Eduardem Baurem z Chebu (účast na stavbě farního kostela v Lokti). Před ním zde pravděpodobně stála starší stavba. K prvnímu vysvěcení došlo roku 1490. V letech 1641 a 1718 byl kostel poničen dvěma požáry a znovu barokně opraven. Zachovalo se starší zdivo. V roce 1720 byl nově vybaven inventářem, který se však dodnes nedochoval. Patřil k němu i hlavní oltář s obrazem Archanděla Michaela, napravo umístěný postranní oltář Panny Marie a nalevo umístěný oltář sv. Prokopa a sv. Antonína Paduánského. Další postranní oltář patřil Ukřižování Krista a byl umístěn v lodi. Po požáru byly do kostela dány nové zvony od chebského zvonaře Balthasara Platzera. Největším zvonem byl zvon Panny Marie, vysvěcený opatem tepelského kláštera. Poslední požár kostel zachvátil roku 1885 a byly provedeny poslední úpravy a to Antonem Barvitiusem v roce 1890. O výzdobu interiéru kostela se postarali pražský malíř Z. Rudl, truhlář Lorenz a sochař B. Seeling. Patron hrabě Černín věnoval kostelu oltář, který byl posléze ztracen. Roku 1902 byl v kostele vymalován strop a stěny presbytáře drážďanským malířem Karlem Zimmermannem. Ke znovuvysvěcení kostela došlo 29. září 2001.

Text: historie
26.6. 2012 - L.H. podle www.kr-karlovarsky.cz/obce/Andelska_hora/pamatky/ a www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz