fara

SOU a Učiliště Don Bosco

Graficke pismenko Farní budova ve Vřesovicích stojí pod kostelem sv. Petra a Pavla. Byla postavena r. 1689, kdy nahradila v obci starší faru (která se připomíná počátkem 15. století a stávala na místě dnešního bytového domu čp. 1, kde byla do r. 1985 škola). R. 1704 byla fara stavebně rozšířena do dnešní podoby. Vřesovice byly v letech 1151–1784 v majetku řeholního řádu premonstrátů z kláštera Hradisko u Olomouce. V l. 1679–1709 stál v čele premonstrátské kanonie v Hradisku opat Norbert Želecký z Počenic, který byl známým stavebníkem. Mimo barokní přestavby kostela a fary byl poč. 17. století postaven ve Vřesovicích nový zámek (letní sídlo opata) a barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého.

 
Graficke pismenko V dvorním traktu fary se nacházejí arkády, vytvořené při barokní přestavbě. Je dost dobře možné, že autorem plánů přestavby byl architekt Domenico Martinelli, podle jehož projektu byl postaven vřesovický zámek. K farní budově byly přičleněny i hospodářské budovy, takže stavba utvořila dominantní celek ve vesnici.
 
Graficke pismenko Roku 1995 byla budova fary opravena a bylo zde zřízeno chlapecké Střední odborné učiliště a Učiliště Don Bosko. Stavební úpravu fary hradil dárce z Holandska. Salesiáni Dona Boska jsou významnou římskokatolickou řeholí, která se věnuje výchově mládeže. Učiliště dává šanci problematickým dětem z diagnostických a nápravných ústavů, SOS vesniček nebo psychiatrických léčeben; nabízí pomocnou ruku všem z rozvrácených rodin, bez rodičů, či těm, kteří mají výchovné a studijní problémy. V dnešní době spolupracuje se Švehlovou střední školou v Prostějově.
 
Graficke pismenko Sv. Jan Bosko či Don Bosco (1815–1888) byl italský kněz, vychovatel a zakladatel kongregace sv. Františka Saleského (dnes Salesiáni Dona Bosca). R. 1934 byl prohlášen papežem Piem XI. za svatého.

Text: historie
20.5. 2012 - Ivo Rozehnal, E. Horáková - www.vresovice.cz, www.dpv.cz

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182